Standardy

POLITYKA JAKOŚCI
System Zarządzania Jakością
GAZELE BIZNESU
Puls Biznesu
PRACODAWCA
Organizator Pracy Bezpiecznej

W konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy pod nazwą "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej" w 2004 roku "DASPOL" zajął drugie miejsce w województwie wśród zakładów o zatrudnieniu do 50 osób.

Współpraca z PIP przyczyniła się do osiągnięcia wysokich standardów, we wszystkich kierunkach działań wytwórczych przewidzianych dla Zakładu Pracy Chronionej.

W zakładzie znalazło zatrudnienie ponad 40 osób legitymujących się wysokimi kwalifikacjami oraz wysoką wydajnością pracy.

Zakład prowadzi działalność od 1993 roku i zajmuje się produkcją opakowań z tektury falistej i litej.

Firma poniosła wysokie koszty inwestycyjne związane z remontami, modernizacją i przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.