Standardy

POLITYKA JAKOŚCI
System Zarządzania Jakością
GAZELE BIZNESU
Puls Biznesu
PRACODAWCA
Organizator Pracy Bezpiecznej

Ambicją naszą jest profesjonalna i rzetelna współpraca z klientami w zakresie produkcji opakowań. Dążymy do umacniania zaufania i zadowolenia naszych klientów poprzez terminowe dostarczanie wyrobów zgodnych z wymaganiami, po konkurencyjnej cenie.

    Działania nasze ukierunkowane są na:
  • kształtowanie świadomości personelu w zakresie wymagań klientów, oczekiwań klientów oraz wpływu poszczególnych osób na spełnienie tych wymagań,
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, dostosowanie się do indywidualnych potrzeb klientów w zakresie konstrukcji wyrobów i terminów realizacji,
  • doskonalenie komunikacji i współpracy z dostawcami materiałów, polityka jakości odnosi się do stwarzania przyjaznego klimatu oraz dogodnych warunków realizacji zadań zgodnie z oczekiwaniami wymaganiami klientów.

Angażujemy wszystkich pracowników w zespołowy wysiłek na rzecz ciągłej poprawy jakości naszych wyrobów. Chcemy, żeby nasz znak firmowy kojarzył się z solidnością i terminowością. Zobowiązujemy się do stosowania i przestrzegania wymagań Systemu Zarządzania Jakością opisanych w dokumentach – instrukcjach i procedurach – oraz w niniejszej Księdze Jakości.

Prezes Zarządu
inż. Sławomir Stępień